Kỳ 6: Headhunter Career Path (Phần 2)

headhunter career path

Như mọi người đã biết tuần trước về Headhunter career path cơ bản, ngoài những vị trí Consultant (front office) thì cũng có những vị trí hỗ trợ (thường chỉ có ở những công ty lớn), vì những vị trí này sẽ không trực tiếp bill mà chỉ làm nhiệm vụ hỗ trợ. Mình sẽ […]

Nghề Headhunting – Chị đã bắt đầu với nghề như thế nào?

Chị là Trang  hiện là Managing Director của One Arrow Consulting – Một trong những công ty Headhunting top đầu trong mảng tài chính – bảo hiểm tại Châu Á. Toàn bộ hành trình của chị bắt đầu từ khi chị lựa chọn theo học ngành Quản trị nguồn nhân lực của NEU vì bố […]