Chia sẻ bài viết

Như mọi người đã biết tuần trước về Headhunter career path cơ bản, ngoài những vị trí Consultant (front office) thì cũng có những vị trí hỗ trợ (thường chỉ có ở những công ty lớn), vì những vị trí này sẽ không trực tiếp bill mà chỉ làm nhiệm vụ hỗ trợ. Mình sẽ không nhắc đến những vị trí Operation mà ở đâu cũng có, chỉ là một số các vị trí mà sau 1 thời gian làm Consultant có thể đưa được sang. 

  • Researcher
  • Principle Consultant
  • Training Manager
  • Commercial Manager
  • Internal Recruiter

Researcher: vị trí này không phải là Associate Consultant, là những người chỉ làm công việc sourcing candidate, cũng như không có nhu cầu làm việc như 360 Degree Consultant. 

Nếu bạn không muốn manage team, muốn làm việc độc lập thì sau Senior Consultant có thể lên Principle Consultant. Principle Consultant sẽ nằm ngang hàng với Business Manager, và có thể làm việc độc lập, chỉ cần giữ được Sale Target của mình thì có thể làm việc ở bất cứ đâu (không cần trên office)

Commercial Manager: Là người làm nhiệm vụ phát triển khách hàng của công ty, với một số các công ty tuyển dụng lớn, để support cho consultant sẽ có 1 hoặc 2 người làm nhiệm vụ phát triển thị trường, ký hợp đồng với các công ty khách hàng để mang order về cho consultant 

Thường để lên được level này, đều phải trải qua một quá trình làm consultant, outstanding consultant, với một record đẹp, quan hệ tốt với khách hàng, biết cách tạo dựng các quan hệ và mang được khách hàng về với công ty 

Training Manager: Là người có nhiệm vụ chuyên đào tạo các consultant mới (associate consultant level hoặc researcher level) để chắc chắn các bạn biết những điều cơ bản về nguyên tắc làm việc, hay các bước làm việc. Cũng như các handle một cuộc điện thoại, sale pitch,… Ti tỉ những thứ làm sao để các bạn consultant có một mindset cơ bản chuẩn khi làm việc 

Những người phù hợp với vị trí này: phải là các consultant (senior consultant) với 1 track record (top biller để consultant họ tâm phục khẩu phục với mình và nghe mình chỉ dậy). Và quan trọng là biết cách truyền đạt và chỉ dậy cho các consultant mới, dùng các ví dụ từ kinh nghiệm của mình để truyền đạt kinh nghiệm.

Internal Recruiter: Là những người làm tuyển dụng và họ tuyển chính Recruitment Consultant cho công ty mình, nhận order từ các team cần mở rộng và tìm người phù hợp để đưa vào vị trí.

CHUYỂN HƯỚNG


Rất nhiều các bạn Consultant (Lead Consultant, hay Business Manager) sau một thời gian không muốn gắn bó lâu dài với nghề, hoàn toàn có thể chuyển hướng sang làm Internal Recruiter của một công ty lớn.

Như kỳ 1 có phân biệt sự khác nhau giữa Internal Recruiter và Headhunter, lý do chúng mình tồn tại là vì công ty không tự tuyển được người, và nếu bạn có network ứng viên lớn trong 1 industry thì việc bạn có thể đổi sang làm Internal Recruiter cho một công ty (trước đây từng là khách hàng của mình) là hoàn toàn có thể.

KỲ TIẾP THEO: Làm sao để bắt đầu chuẩn bị từ bây giờ

Có thể bạn sẽ thích

Subscribe to our newsletter

Sign up here to get the latest news on the Recruitment, Finance, Insurance News and Recruitment Knowledge from us.